Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawę projektorów multimedialnych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
2. Wymagania oraz szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 jednostkowym formularzu cenowym dla projektorów.
3. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego sprzętu w terminie do 14 dni od wyłonienia oferty.
4. Zaoferowane projektory muszą być oparte na rozwiązaniach firmy OPTOMA klasy nie niższej od modelu EH461
5. Na oferowany sprzęt Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-09-25 Autor: Redaktor BIP Data publikacji: 2020-09-25 14:14 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-19 Osoba modyfikująca: Redaktor BIP
Data stworzenia : 2020-07-28 14:19 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2020-07-28 14:19 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-19 09:57 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak